Loading...
Assessment 2018-09-05T09:39:28+00:00

VERGROOT HET INZICHT IN UZELF MET EEN ASSESSMENT

Het leiden van een familiebedrijf vraagt veel van een ondernemer. Alleen maar ‘lid van de familie’ zijn is niet voldoende op het cv. Passie voor de zaak evenmin. Is een ondernemer wel berekend op z’n taken? Zijn er kwaliteiten of vaardigheden waaraan moet worden gewerkt? Of past misschien een geheel andere rol beter bij hem of haar? Op die vraag kan alleen een betrouwbaar assessment een antwoord geven. Ook dan begeleidt Actreevate. Op een persoonlijke manier, met gebruikmaking van professionele tools.

WAARUIT BESTAAT HET ASSESSMENT?

INTERVIEW

Praten van persoon tot persoon geeft een optimaal inzicht in motivaties en kwaliteiten, maar ook in knelpunten en emotionele obstakels. Dat gesprek gaat in een ontspannen sfeer, in een informele ambiance. Niet confronterend, maar juist constructief.

Rollenspel (indien van toepassing voor de functie)
Een rollenspel kán van toegevoegde waarde zijn, naast het interview. Het is een middel dat op een natuurlijke wijze uw karakter bloot geeft.

PERSOONLIJKE PROFIELANALYSE

De persoonlijke profielanalyse maakt duidelijk wat uw sterke en minder sterke punten zijn, hoe uw karakter in elkaar steekt en hoe u zich gedraagt in het bedrijf, ook in stressvolle situaties. De test brengt uw communicatieve en sociale eigenschappen in kaart en geeft richting aan de functie die voor u het meest geschikt is.

EMOTIONELE INTELLIGENTIETEST

U weet zelf maar al te goed hoe hoog emoties kunnen oplopen in het zakenleven. Daarom is het belangrijk dat u onderkent hoe u grip kunt houden op uw eigen emoties. En hoe emoties bij anderen kunnen leven. Met deze test krijgt u ook handvatten om u op emotioneel vlak verder te verbeteren.

LEIDERSCHAP POTENTIAAL

Dit onderdeel maakt persoonskenmerken inzichtelijk en laat zien in hoeverre deze aansluiten op een bepaalde positie of functie, bijvoorbeeld management of directie. Het assessment is eenvoudig, terwijl het invullen ervan een breed perspectief geeft van het potentieel van een persoon. Beter begrip van iemands persoonlijkheid en de wisselwerking met een bepaalde rol of functie maakt het mogelijk sterke punten verder te ontwikkelen en verbeterpunten te herkennen. Potentieel wordt zodoende optimaal benut, in een bij de persoon passende rol.

WETENSCHAPPELIJK BETROUWBAAR

Elke test wordt afgenomen door Actreevate. Daardoor zijn we beter in staat om de uitkomsten in perspectief te zien. De betrouwbaarheid van de resultaten is altijd gewaarborgd. Actreevate hanteert methoden die wetenschappelijk doordacht en tegelijkertijd praktisch bruikbaar zijn. De opzet van een assessment is altijd maatwerk. Samen met u bepalen we welke stappen van waarde zijn. Maar het doel is altijd hetzelfde: u antwoord geven op die ene alles bepalende vraag, of de functie die u nu vervult past bij uw kwaliteiten en drijfveren.