Loading...
Bedrijfsscan 2018-02-01T15:29:50+00:00

VANDAAG ZICHT OP HET SUCCES VAN MORGEN

Familiebedrijven zijn nog altijd de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Het zijn bedrijven die worden geprezen om hun stabiliteit, om hun vaste koers. Maar hoe robuust zijn die factoren nog in een wereld die snel verandert? Gaan de vaste gewoonten en tradities niet ten koste van de flexibiliteit die nodig is om succesvol te blijven opereren?

Daarom heeft Actreevate de Familiebedrijfsscan ontwikkeld. Een instrument om familiebedrijven grondig door te lichten op alle elementen die het succes bepalen. En die vooral inzicht geven in verbeterslagen die er te maken zijn. Ook is de Familiebedrijfsscan een goed vertrekpunt om uw bedrijf klaar te maken voor de overdracht naar de volgende generatie.

De 4 elementen

Er zijn vier elementen te onderkennen die bepalen of een familiebedrijf in staat is om duurzaam succesvol te zijn.

  1. Ondernemerschap
  2. Visie en strategie
  3. Innovatiekracht
  4. Balans emotie/ratio

1 Ondernemerschap

Ondernemerschap was ooit de basis om het bedrijf op te zetten. Het heeft uw bedrijf ook gebracht waar het nu staat. Maar is dat ondernemerschap geborgd in uw bedrijf? Is de volgende generatie net zo ondernemend? Wie moet die kar gaan trekken? En vooral: geeft de huidige generatie de troonopvolgers wel al voldoende ruimte om ondernemer te zijn?

Het zijn essentiële vragen die de toekomst van de zaak bepalen. Inzicht in visies en competenties is onmisbaar om daar een antwoord op te kunnen geven. Daarom neemt Actreevate assessments en interviews af bij het bestaande management en de beoogde opvolgers.

Die assessments zijn even essentieel als verhelderend. Ze maken cruciale eigenschappen meetbaar, zoals daadkracht, creativiteit, leiderschap en inzicht. De optelsom van die metingen geeft u een betrouwbare indicatie van het niveau van ondernemerschap en leiderschap.

2 Heldere visie en strategie

Meer dan ooit zijn visie en strategie van doorslaggevend belang. Is die duidelijke visie op de toekomst van het bedrijf er? Kent iedereen de visie en handelt het bedrijf naar de strategie die het management heeft uitgestippeld? De markt is veranderd, is uw bedrijf meegegroeid? Is het een visie die houdbaar is in de turbulente markt van vandaag en morgen? En is er ook een heldere visie op de toekomst als familiebedrijf?

In gesprek met de eigenaren brengt Actreevate die visie en strategie in kaart. Niet alleen het ‘hoe’ van uw onderneming, maar vooral het essentiële ‘waarom’. Met het Business Canvas Model leggen we snel bloot wat uw bedrijf drijft. En laten we vooral zien waar de kansen liggen om het fundament van de zaak te optimaliseren.

3 Innovatiekracht

De ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Bedreigingen komen ook van onverwachte kanten. De kracht om te innoveren is doorslaggevend. Hoe scoren eigenaren en management op de denkbeeldige innovatieladder? Is het belang van innovatie geborgd binnen het bedrijf? Hoe presteert uw R&D-afdeling in vergelijking met de concurrentie? En hoe ontwikkelt uw bedrijf zich tot die disruptieve onderneming die de markt voortdurend een stap voor blijft?

Actreevate geeft inzicht in uw innovatieniveau aan de hand van innovatiesessies met medewerkers op sleutelposities in uw bedrijf. Tijdens die sessies komen tal van onderwerpen aan bod. Onderwerpen op het niveau van strategie, van bedrijfsvoering, zelfs op het technisch inhoudelijk niveau, om nieuwe producten of concepten aan het licht te brengen. Via ons eigen netwerk kunnen we altijd de juiste specialist aan uw bedrijf koppelen om die sessie met succes te leiden.

4 Balans emotie/ratio in het bedrijf

Hét verschil tussen een familiebedrijf en een ‘regulier’ bedrijf is dat het management ook een andere band met elkaar heeft. Daardoor kan de emotie de ratio weleens overheersen. Wordt er open over de verwachtingen en behoeften binnen de familie gesproken? Actreevate weet welke zaken er kunnen spelen binnen familiebedrijven. Vanuit die complexe structuren brengen we de organisatie en de familie achter de organisatie optimaal in kaart. We gaan in gesprek met familieleden om te zien welke obstakels er zijn. En we nemen het initiatief om familie en organisatie beter in balans te brengen. Bijvoorbeeld door samen in gesprek te gaan, resulterend in het gezamenlijk opstellen van een familiecode die visie, waarden en afspraken vastlegt. Het resultaat van die effectieve coaching: een efficiëntere communicatie, is onze ervaring.

Wat we niet doen

Natuurlijk kunnen verhoudingen in een familiebedrijf ook financiële gevolgen hebben. En we onderkennen ook de invloed van een financieel gezond bedrijf op de onderlinge verhoudingen. Daarom nemen we het financiële aspect mee in onze gesprekken. We zijn echter geen financieel adviesbureau. Daar heeft u immers uw eigen accountantskantoor of uw bank voor.

Wat houdt u eraan over?

De inbreng van Actreevate resulteert uiteindelijk in een persoonlijk advies aan u als opdrachtgever: wat is de status van uw familiebedrijf op elk van de vier punten? Geen passief rapport maar wij presenteren een uitdagend voorstel met verbeterpunten. Om de bevindingen inzichtelijk te maken, werken we met een schaal van 1 tot en met 5 per onderdeel. (5: ruim voldoende, 4: voldoende, 3: gemiddeld, 2: onvoldoende, 1: kritiek). Ook geven we u inzicht in mogelijke verbetermaatregelen die u kunt treffen, zowel op de korte als op de lange termijn. Aanvullend geven we u daarbij vrijblijvend advies over welke partijen u in het vervolgtraject optimaal van dienst kunnen zijn.

Wilt u meer weten?

Neem van vrijblijvend contact op met Peter van den Dool van Actreevate. Een eerste gesprek verheldert al veel en verplicht u tot niets.