Loading...
Wat doe ik? 2018-02-01T15:29:50+00:00

OPLOSSINGEN VINDEN DIE ER EIGENLIJK AL ZIJN

Volgens Michelangelo hoeft een beeldhouwer alleen maar het overtollige steen weg te hakken: het beeld zit al in het stuk steen. Die uitspraak sluit naadloos aan bij mijn werk. Vaak ligt de oplossing al ergens in het familiebedrijf verborgen. Die oplossing hoeft alleen nog maar aan de oppervlakte te worden gehaald. Hoe? Oneerbiedig gezegd: door alle ballast overboord te gooien. Dat geeft meteen aan dat ik sta voor haalbare oplossingen, voor realistische adviezen. Oplossingen en adviezen die dichtbij het bedrijf en bij de mensen liggen. En dus meer effect hebben.
Dat breng ik in de praktijk op vier terreinen: individuele coaching, familiecoaching, bedrijfsoverdracht en family governance.

BIJ INDIVIDUELE COACHING BEGELEID IK FAMILIELEDEN BIJ VRAGEN ALS:

 • Ik heb wel mijn vader opgevolgd, maar wil ik dit eigenlijk wel?
 • Waarom telt mijn mening minder zwaar dan die van andere familieleden?
 • Ben ik eigenlijk wel de leider die ik moet zijn?
 • Hoe kan ik meer plezier in mijn werk krijgen?
 • Waar ben ik nu eigenlijk écht goed in?

BIJ FAMILIECOACHING BEGELEID IK FAMILIELEDEN BIJ VRAGEN ALS:

 • Wat kunnen we eraan doen om meer consensus te creëren in de zaak?
 • Krijgen alle meewerkende familieleden wel de ruimte die ze nodig hebben?
 • Hoe brengen we meer bezieling in ons bedrijf?
 • Waarom krijgen we ons toekomstperspectief maar niet scherp?
 • Welke weerstanden staan een gezonde ontwikkeling van de zaak in de weg?

BIJ OVERDRACHT BEGELEID IK FAMILIELEDEN BIJ VRAGEN ALS:

 • Kan een family governance ons helpen om het toekomstbeeld scherper te krijgen?
 • Wie kan op termijn de zaak overnemen?
 • Wat komt erbij kijken om potentiële bedrijfsopvolgers nu al klaar te stomen?
 • Wie kunnen ons begeleiden bij het overdrachtsproces?
 • En als de zaak toch niet in de familie kan blijven… wat dan?

BIJ FAMILY GOVERNANCE BEGELEID IK FAMILIELEDEN BIJ VRAGEN ALS:

 • Wie nemen de besluiten over de zaak en wat als we het niet eens zijn?
 • Wat is onze visie en missie?
 • Waar staan we over tien, vijftien jaar?
 • Hoe gaan we om met familieleden die wel aandeelhouder maar niet (meer) actief zijn?
 • Welke afspraken zijn verstandig om vast te leggen in het licht van de toekomst?

DOELGERICHT WERKEN AAN HET RESULTAAT

Actreevate is gespecialiseerd in de begeleiding van familiebedrijven. Om preciezer te zijn: we werken aan de basis van familiebedrijven, de plek waar de verandering begint die moet leiden tot duurzaam succes. We doen ons werk vanuit een objectieve positie. Daardoor kunnen we ook adviezen geven die niet gedreven zijn door commerciële belangen. Als ervaringsexperts op dit gebied – oprichter Peter van den Dool is zelf betrokken bij een familiebedrijf – kennen we de wereld van het familiebedrijf van buiten én van binnen. We weten wat de do’s en don’ts zijn. We doorzien snel het antwoord achter het antwoord. De spiegel die we u voorhouden werkt confronterend, maar altijd op een constructieve manier: we zoeken, met u, naar oplossingen. Werkbare oplossingen. Praktische oplossingen. En vooral toekomstgerichte oplossingen. Zodat uw familiebedrijf sterker komt te staan voor de dag van morgen.

GEBRUIKMAKEN VAN BEWEZEN TECHNIEKEN

Daarom maak ik gebruik van technieken die hun effectiviteit bewezen hebben. Profile Dynamics is er zo één. Het is een methode om drijfveren van mensen helder te krijgen. En om meer inzicht te krijgen in wrijvingen en spanningen op familieniveau. Om familiebedrijven meer focus te geven, hanteer ik de Golden Circle van Simon Sinek: die brengt de Why, How en What in kaart.

SÁMEN HET PROCES INGAAN

Omdat het bij familiebedrijven altijd om meer mensen gaat, is het belang van sámen werken aan een oplossing groot. De deelnemers in het proces moeten zélf actief de oplossing dragen en uitdragen. Van tevoren brengen we in kaart wie die deelnemers zijn. Vandaaruit kiezen we ook samen voor de beste strategie om uw vraag aan te pakken. Individuele sessies of groepssessies? Bij u op de zaak of op een andere locatie? Flexibiliteit staat voorop: elke vraag is anders. Daarom is ook elk traject maatwerk. Soms zijn een paar sessies voldoende. Vaak loopt een traject langer door en is bijsturen op een later moment gewenst.

HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN?

STEL UW VRAAG